ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 056-970162 โทรสาร 056-970162 ต่อ 4
เมนูหลัก
ศูนย์ข้อมูลความรู้

E-mail : uthaithanidol@gmail.com

Login
 Username
 Password

 
การประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2563
>>ตุลาคม
หนังสือเชิญประชุม
วาระการประชุม
>>พฤศจิกายน
หนังสือเชิญประชุม
วาระการประชุม
รายงานการประชุม
>>ธันวาคม
หนังสือเชิญประชุม
วาระการประชุม
รายงานการประชุม
>>มกราคม
หนังสือเชิญประชุม
วาระการประชุม
รายงานการประชุม
>>กุมภาพันธ์
หนังสือเชิญประชุม
วาระการประชุม
รายงานการประชุม
>>มีนาคม
หนังสือเชิญประชุม
วาระการประชุม
รายงานการประชุม
>>เมษายน
หนังสือเชิญประชุม
วาระการประชุม
รายงานการประชุม
>>พฤษภาคม
หนังสือเชิญประชุม
วาระการประชุม
รายงานการประชุม
>>มิถุนายน
หนังสือเชิญประชุม
วาระการประชุม
รายงานการประชุม
>>กรกฎาคม
หนังสือเชิญประชุม
วาระการประชุม
รายงานการประชุม
>>สิงหาคม
หนังสือเชิญประชุม
วาระการประชุม
รายงานการประชุม
>>กันยายน
หนังสือเชิญประชุม
วาระการประชุม
รายงานการประชุม

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
     

   
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
>>แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
>>แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
>>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
>>รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
หนังสือเวียนสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
- มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต
- นโยบายในการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แบบรายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน

 

 

 

 

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่เลขที่ 532 หมู่ที่ 3 ถนนอุทัย - หนองฉาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

รหัสไปรษณีย์ 61000 โทร. 0-5697-0162 โทรสาร 0-5697-0162 ต่อ 4