ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 056-970162 โทรสาร 056970162ต่อ4
เมนูหลัก
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลความรู้
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา๗

E-mail : uthaithanidol@gmail.com

Login
 Username
 Password

 
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

 

 

 

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ที่ ถนนอุทัย - หนองฉาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

รหัสไปรษณีย์ 61000 โทร. 0 - 5697 - 0162 โทรสาร 0 - 5697-0162ต่อ4