ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 056-970162 โทรสาร 056970162ต่อ4
เมนูหลัก
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลความรู้
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา๗

E-mail : uthaithanidol@gmail.com

Login
 Username
 Password

 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2562

ประจำงวดที่ 1 ประจำงวดที่ 2 ประจำงวดที่ 3 ประจำงวดที่ 4
ประจำงวดที่ 5 ประจำงวดที่ 6 ประจำงวดที่ 7 ประจำงวดที่ 8
ประจำงวดที่ 9 ประจำงวดที่ 10 ประจำงวดที่ 11 ประจำงวดที่ 12

 

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2561

ประจำงวดที่ 1 ประจำงวดที่ 2 ประจำงวดที่ 3 ประจำงวดที่ 4
ประจำงวดที่ 5 ประจำงวดที่ 6 ประจำงวดที่ 7 ประจำงวดที่ 8
ประจำงวดที่ 9 ประจำงวดที่ 10 ประจำงวดที่ 11 ประจำงวดที่ 12

 

 

 

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ที่ ถนนอุทัย - หนองฉาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

รหัสไปรษณีย์ 61000 โทร. 0 - 5697 - 0162 โทรสาร 0 - 5697-0162ต่อ4