ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 056-970162 โทรสาร 056-970162 ต่อ 4
เมนูหลัก
ศูนย์ข้อมูลความรู้

E-mail : uthaithanidol@gmail.com

Login
 Username
 Password

 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2563

ประจำงวดที่ 1 ประจำงวดที่ 2 ประจำงวดที่ 3 ประจำงวดที่ 4
ประจำงวดที่ 5 ประจำงวดที่ 6 ประจำงวดที่ 7 ประจำงวดที่ 8
ประจำงวดที่ 9 ประจำงวดที่ 10 ประจำงวดที่ 11 ประจำงวดที่ 12

 

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2562

ประจำงวดที่ 1 ประจำงวดที่ 2 ประจำงวดที่ 3 ประจำงวดที่ 4
ประจำงวดที่ 5 ประจำงวดที่ 6 ประจำงวดที่ 7 ประจำงวดที่ 8
ประจำงวดที่ 9 ประจำงวดที่ 10 ประจำงวดที่ 11 ประจำงวดที่ 12

 

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2561

ประจำงวดที่ 1 ประจำงวดที่ 2 ประจำงวดที่ 3 ประจำงวดที่ 4
ประจำงวดที่ 5 ประจำงวดที่ 6 ประจำงวดที่ 7 ประจำงวดที่ 8
ประจำงวดที่ 9 ประจำงวดที่ 10 ประจำงวดที่ 11 ประจำงวดที่ 12

 

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่เลขที่ 532 หมู่ที่ 3 ถนนอุทัย - หนองฉาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

รหัสไปรษณีย์ 61000 โทร. 0-5697-0162 โทรสาร 0-5697-0162 ต่อ 4