ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 056-970162 โทรสาร 0 - 5697-0162 ต่อ 4
เมนูหลัก
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลความรู้
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา๗

E-mail : uthaithanidol@gmail.com

Login
 Username
 Password

 
โครงสร้างการบริหารงาน

 

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ที่ ถนนอุทัย - หนองฉาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

รหัสไปรษณีย์ 61000 โทร. 0 - 5697 - 0162 โทรสาร 0 - 5697-0162 ต่อ 4