ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 056-970162 โทรสาร 056-970162 ต่อ 4
เมนูหลัก
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลความรู้
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา๗

E-mail : uthaithanidol@gmail.com

Login
 Username
 Password

 

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

จังหวัดอุทัยธานี

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

 

 

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่เลขที่ 532 หมู่ที่ 3 ถนนอุทัย - หนองฉาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

รหัสไปรษณีย์ 61000 โทร. 0-5697-0162 โทรสาร 0-5697-0162 ต่อ 4