สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายเดือน ตามปีงบประมาณ

 

ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำปีงบประมาณ 2561

ประจำปีงบประมาณ 2560